när de är lite


Lichtenfelder's Gecko (Goniurosaurus lichtenfelderi)ett par fina bilder på våra skönheternär de är lite aktivare i terrariet


Lichtenfelderi GeckoLichtenfelderi geckon lever i våta fjällnära skogar, parker och klippformationer med hög luftfuktighet, ofta relaterade till mycket små floder, fjällnära bäckar och andra rörliga vattendrag.
 
De tillbringar dagen i grottor, sprickor, under stenar och andra fuktiga gömställen i väntan på mörker för att komma ut på jakt. De ska föredra temperaturer på minst 20 ° C på natten för att bli mer aktiva.

Vuxna hanar av alla arter av Goniurosaurus kan lätt skiljas från honorna genom att ha stora hemipenal utbuktningar och utvidgade  sporer. Precis som på de flesta andra geckosarna som jag har stött på.

Könsmognad ska nås vid en ålder av cirka 12 till 15 månader i fångenskap.

Höga temperaturer på 30 ° C och mer under en kort period på sommaren i samband med fuktiga gömställen ska tydligen inte göra någon större skada på denna gecko, men samma temperaturer utan fuktiga gömställen kommer att döda dem snabbt.
 
Fukt är absolut avgörande för att hålla alla Goniurosaurus arter!

Parningsperioden sker vanligen från slutet av maj till början av september för dessa.  Äggen bör sedan föras över i behållare med fuktig vermiculit och kläcks efter cirka 70-80 dagar vid inkubation temperaturer på ungefär 26-28 ° C. Lägre temperaturer leder till en högre andel kvinnor, högre temperaturer resultat hanar.


RSS 2.0