Leucistic axolotl


Detta är våran Leucistic axolotl som har bott med oss nu ett par år. Leucistic betyder att axolotlen är vit men inte albino. Denna morph går att skilja från albino varianterna genom dess ögon som är mörka. Många av dom brukar kunna få mörka fläckar på huvud eller kropp men det finns även de som håller sig riktigt vita genom åren så för att se skillnad är det absolut enklast att titta på ögonfärgen.


Axolotl (Ambystoma mexicanum)

Axolotl (Ambystoma mexicanum) är en mexikansk vattensalamander ur familjen Ambystomatidae (Tvärtandade vattensalamandrar). Den nattaktiva vattensalamandern förekommer vanligtvis i larvartad form med kvarvarande gälar men kan "mutera" sig till ett liv på land. De kan både föröka sig under vattenstadiet och stadiet på land. 

Namnet kommer ursprungligen ifrån det aztekiska språket Nahuatl, där det är sammansatt av orden Atl (vatten) och Xolotl (gud). Så namnet axolotl har betydelsen vattengud.

Salamanderfamiljen är begränsad till Nord- och Mellanamerika. Djuret blir oftast 25-30 cm. Djuret är idag utrotningshotat i naturen då dess naturliga miljö försvinner/förstörs mer och mer.

År 1804 introducerade Alexander von Humboldt två exemplar av axolotl i Europa. Storleken på larven och förekomsten av vissa mutanter gjorde den populär i genetiska studier.


En axolotl i larvstadiet 

RSS 2.0